fr en nl Flux rss
Bienvenue 
  
 
  

Maison en
Brabant-Wallon.

Huis te
Waals-Brabant

   
 

Virtueel bezoek 360° huis in Waals-Brabant.
Visite virtuelle 360° maison en Brabant-Wallon.

Visites virtuelles 360 immobilier, Century21, maison en Brabant-Wallon. Virtuele bezoeken 360 vastgoeden, Waals-Brabant.

 
 
 
  
  

Gebruik de verschillende tools (onderaan de afbeelding) om je te verplaatsten binnen het beeld, in en uit te zoomen of om het virtuele bezoek op een volledig beeldscherm te laten plaatsvinden.

Utilisez les outils de contrôle (dans le bas de l'image) pour vous déplacer dans l'image, l'agrandir la réduire ou voir la visite virtuelle panoramique en plein écran.

   
  
De virtuele rondleiding is een ware revolutie in de manier van weergeven op het internet. De bezoeker heeft de indruk dat hij ter plaatste aanwezig is. Hij kan ronddraaien, stilstaan, enkele details bekijken en het bezoek verder zetten aan zijn eigen tempo. Interactiviteit is waar het om draait.

Het virtuele bezoek - tot en met 360° - zoals door ons voorgesteld wordt gerealiseerd op basis van een panoramische foto (die op zijn beurt digitaal werd samengesteld uit uit meerdere foto's) en is meestal gekoppeld aan een zoomfunctie met een zeer groot bereik.

Het belang van deze techniek die de grenzen van fotografie, informatica en webdesign aftast bevindt zich vooral in het weergeven van een plaats. Een ruimte die je tot in het kleinste detail kan verkennen door gebruik te maken van het menu en de verschillende functietoetsen. Zo baan je je een weg door de verschillende delen die het geheel vormen. Je kan als het ware "wandelen" doorheen het beeld. Je kan naar links, rechts, boven en onder kijken en in sommige gevallen inzoomen om bepaalde delen gedetailleerder weer te geven. (een object, een detail van de decoratie,..etc)

Het virtuele bezoek en 3D bezoek kan van toepassing zijn voor elk bedrijf dat er nood aan heeft iets weer te geven. Zoals de immomakelaar die zijn potentiële klanten wil tonen welk vastgoed hij in aanbieding heeft en ze daardoor de kans geeft op een previsite.
In veel gevallen spaart dit voor beide partijen tijd uit. Ook de hoteluitbater die wil tonen hoe de lobby eruit ziet, de kamers, het restaurant, de ontspanningsruimte : www.isopix.be/be-manos.aspx ... of de verkoper van koekjes kan evenzeer beroep doen op zijn virtuele winkel om reeds een idee te geven aan de klanten wat er zoal te vinden is, hoe het verpakt wordt : www.isopix.be/dandoy2.aspx,..etc.

Ook aan evenementen ontleent deze vorm van weergeven zich perfect. Het virtuele bezoek opent de deuren van een kasteel, geeft een conferentiezaal realistisch weer, plaatst je pal in het midden van een concert, feestzaal of beurs.

Ook decorateurs hebben er baat bij. Nu zijn ze in staat hun creaties te tonen voor, tijdens en na de werken en dat volledig in 360°.

De virtuele rondleiding 3D beperkt zich echter niet tot het interieur. Het is ook perfect mogelijk om virtuele bezoeken te maken van steden : www.isopix.be/berlaymont-loi.aspx, landschappen, tuinen,..

Een realistische weergave beinvloedt het maken van keuzes op een positieve manier bij de surfende klant en dat vooral in de immobiliën -en toeristische sector.

Bovendien is het mogelijk dankzij tags om informatie betreffende de personen, produkten of de plaats aan bepaalde delen van de foto toe te voegen.

Het is eveneens mogelijk om het virtuele bezoek van achtergrondmuziek te voorzien of links toe te voegen naar andere virtuele bezoeken.

Onze tarieven worden steeds op maat berekend voor elk project. Er wordt rekening gehouden met het gevraagde aantal weergaves, het samenstellen hiervan en de gewenste interactiviteit ervan.

   
  
La visite virtuelle, ou visite interactive constitue une véritable révolution dans la manière de voir sur internet. Le visiteur se retrouve virtuellement dans un lieu comme s'il y était; il peut y circuler, s'arrêter, examiner un détail et poursuivre sa visite à son rythme. On est dans le concret et dans l'interactivité.

Les visites virtuelles - jusqu'à 360° - que propose Isopix sont réalisées au départ d'une image panoramique (elle-même constituées par un assemblage informatique de plusieurs photos) ; les visites interactives sont parfois couplées à une fonction très puissante de zoom .
L'interêt de cette technique aux frontières de la photo, de l'informatique et du webdesign est à la fois de donner une vision globale d'un lieu, d'un espace et à la fois de rentrer dans le détail et d'examiner par le menu tous les éléments qui composent l'ensemble. Le visiteur peut « se promener » dans l'image de gauche à droite et de haut en bas et dans certains cas il peut également zoomer dans l'image jusqu'à voir des détails très précis (un objet, un détail de la décoration, ...) .

Cette visite virtuelle s'adresse à tout annonceur ainsi qu'aux sociétés et organisations qui ont des besoins documentaires.
Depuis l'agent immobilier qui souhaite montrer à ses clients les biens qu'il a en portefeuille et ainsi leur permettre d'effectuer une prévisite.
Ce qui dans nombre de cas permet d'épargner du temps à chacun. En passant par l'hôtelier qui souhaite faire visiter son lobby, ses chambres, son restaurant, son espace détente : www.isopix.be/be-manos.aspx ... ou le vendeur de biscuits qui peut ainsi permettre à ses clients de rentrer dans sa boutique et visualiser les produits, les boîtes-cadeaux, ... www.isopix.be/dandoy2.aspx.
Idéal aussi pour l'événementiel, la visite virtuelle ouvre les portes d'un château, d'une salle de conférence, d'un lieu de concert, d'une salle de fêtes, d'une foire.
Elle s'adresse aussi aux décorateurs qui peuvent ainsi montrer un avant/après de leurs réalisations.

Mais la visite virtuelle s'applique aussi à des prises de vues extérieures. Il est possible de réaliser des visites virtuelles de villes, de paysages, de jardins, de places www.isopix.be/berlaymont-loi.aspx.

Une vision réaliste influence favorablement la prise de décision des internautes particulièrement dans les domaines de l'immobilier et du tourisme;
En outre, grâce à des tags (symboles infos) placés dans l'image, il est possible d'apporter des informations de toutes sortes sur les personnes photographiées, les produits ou donner des explications sur le lieu photographié.
Il est également possible d'y intégrer un fond musical ou des liens vers d'autres visites virtuelles.

Nos tarifs de visite virtuelle sont estimés spécifiquement selon chaque projet, ils tiennent compte notamment du nombre de prises de vue, de l'assemblage de celles-ci et de l'interactivité souhaitée pour la visite.

   
  

Overtuigd? Bel 02 420 30 50 en en speel ons je briefing door.

Séduit(e) par la visite virtuelle 360 ?
Faites le 02 420 30 50 et confiez-nous votre briefing.

   
  

Isopix bestaat uit een ervaren team van professionele fotografen die hun kennis en ervaring ter uwer beschikking stellen :
Virtuele bezoek 360 - Panoramische beelden - Portretten van bedrijfsleiders - Portret van uw onderneming - Verslaggeving van uw conferenties - Jaarrapporten - Brochures - Persvoorstellingen

E-mail : [email protected]

Isopix, c’est une équipe de photographes, professionnels de l’image, qui mettent à votre disposition tout leur savoir-faire et leur expérience :
Visites virtuelles 360 - Photos panoramiques - Portraits de chefs d'entreprise - Reportages en entreprise - Réception d'entreprise - Rapport annuel - Brochures - Press release - Conférence de presse

E-mail : [email protected]

 

 

 
 
© Isopix +32 (0)2 420 30 50   [email protected]   Rue Fritz Toussaint 55 / A.4 - 1050 Bruxelles - Belgique